Zima nám skončila a konečně přichází krásné jarní počasí. Právě v této době finišují přípravy na otevření Centra řemesel a bylinných zahrad v Ostré, nedílné součásti firmy Botanicus, jejíž hlavní činností je výroba přírodní kosmetiky a potravinářských výrobků. Tyto dvě části se navzájem významně prolínají a v dnešním článku se na toto spojení podíváme zblízka. Zavzpomínáme na historii, kdy byly Centrum řemesel a zahrady založeny, přiblížíme si jejich význam a představíme vám aktuální doprovodný program na letošní sezónu. Zapište si do kalendářů datum 29. dubna, kdy se brány Centra řemesel opět otevřou.

Pokud plánujete výlet a máte chuť vyzkoušet si tradiční řemesla, navštívit brusiče kamene při práci, mlýn s vodním kolem, poznat atmosféru středověké vesnice nebo se podívat, jaké bylinky a stromy znali lidé v minulosti, nebo dokonce zabloudit v bludišti, máme pro vás ideální tip na výlet.

A aby toho nebylo málo, v sobotu 29. dubna otevíráme i obchod v Ostré, který je od jara do podzimu zásobován zeleninou z ekologických zahrad. Takže pokud hledáte inspiraci pro svůj volný čas nebo cestu za poznáním, určitě si přečtěte tento článek: přiblíží vám, proč navštívit Centrum řemesel a bylinné zahrady Botanicus v Ostré.

HISTORIE A SOUČASNOST

Centrum řemesel vzniklo v roce 1999 na místě bývalé skládky. Stalo se základním prvkem její rekultivace. Použité materiály, převážně dřevo a kámen, pochází z demolice cukrovarů v Nymburce a Lysé nad Labem. Hlavním cílem stavby Centra řemesel bylo vytvoření atmosféry pro tradiční řemesla, která byla nezbytnou součástí života našich předků a v současné době se pomalu vytrácejí. Největší inspirací pro design celého centra byla kniha „De Re Metallica“ a dochované dřevorytiny z období kolem roku 1500. Na základě jednoduchých náčrtů a osobních představ byla vybudována historická vesnice řemesel a umění.

Bylinné zahrady byly založeny na jaře roku 1999 a měly rozlohu 3 hektary. Zahrady se rozkládají na pozemcích, jejichž původní katastrální uspořádání umožnilo současný fungujícímu systém vzájemně propojených produkčních a okrasných ploch.

Otevření Centra řemesel a přilehlých zahrad pro širokou veřejnost proběhlo o Velikonocích roku 2000.

Centrum řemesel vzniklo myšlenkou ukázat nejen zapomenutá řemesla, ale i význam a podíl řady přírodních materiálů při výrobě běžných věcí, které nás v denním životě obklopují. Proto si zde kromě ukázek mohou návštěvníci vyzkoušet řemesla vlastníma rukama.

Centrum řemesel a přilehlé ekologické zahrady jsou jedním z projektů naší firmy Botanicus a významně se prolínají. Důvodem založení a rozvoje zahrad bylo nejen pěstování rostlin a bylin pro výrobu a jejich další zpracování, ale vytvoření místa pro poznání a oddech. Návštěvníci mohou využít rozsáhlé prostory zahrad k poznávání botanických druhů stromů, rostlin a bylin. Součástí jsou i zeleninové a ovocné zahrady.

Centrum řemesel a bylinných zahrad není pouze turistickou atrakcí, ale slouží také jako prezentace firmy, která ctí tradice, podporuje zanikající řemesla a ukazuje celý cyklus výsadby, péče o rostliny, sklizně a zpracování do produktů.

Pojďme si nyní představit části našeho areálu Centra řemesel a bylinných zahrad Botanicus.

ZAHRADY

Zahradní komplex, který se rozkládá na asi 22 hektarech, zahrnuje kromě produkčních ploch také ukázkové a okrasné části zahrady. Všechny plochy jsou navzájem citlivě propojeny a tvoří tak dohromady harmonický celek. Zahrada tedy plní kromě funkce produkční také funkci vzdělávací a odpočinkovou.

Zahrady jsou obhospodařovány ekologicky, bez použití jakýchkoli chemických postřiků, hnojiv či stimulátorů. Základní filozofií je vytvoření vzájemné rovnováhy jednotlivých rostlinných společenstev, škůdců a jejich predátorů, užitkových rostlin a plevelů.

Příjemným zpestřením zahrad je ukázka chovu včel, ovcí a koz. Tato část zahrady je atraktivní hlavně pro děti, ale úspěch sklízí i u dospělých návštěvníků.

Pojďme si alespoň ve stručnosti přiblížit některé nejvýznamnější části areálu. Můžete se také podívat na podrobnou mapu, včetně detailních informací na našich webových stránkách.

Více zde

produkční části zahrady se pěstují především léčivé, kořeninové a aromatické rostliny. Najdeme tady široký sortiment druhů běžně pěstovaných, ale i méně známých. Jednou z nejpěstovanějších rostlin je zde bezesporu levandule, jejíž využití je velmi široké.

Paleta pěstovaných druhů zeleniny je velmi bohatá. Můžeme se tady setkat s běžnými druhy, jako je celer, salát, petržel nebo rajčata. Se zeleninou vytrvalou (chřest a rebarbora), ale také s méně známými druhy, tako je třeba špagetová dýně, neobvyklé odrůdy hrachu či paprik.

Produkce firmy Botanicus je výhradně ekologická, proto zde při pěstování rostlin nelze používat průmyslová hnojiva. O to větší pozornost věnujeme organickému hnojení. Nezbytnou součástí produkce je proto organická hmota pro zelené hnojení. V užitkové zahradě se pěstuje například vojtěška, která se pokosí a kompostuje se. Kompost je cenným organickým hnojivem, které se zapravuje do půdy a které udržuje a zlepšuje půdní úrodnost.

Okrasná část zahrady se nachází na ploše asi 4,5 hektaru a zahrnuje následující zahradní celky:

Klášterní zahrada

V této zahradě lze zažít atmosféru středověkých klášterních zahrad, kde byl důraz kladen na hospodářské využití. Mezi dominanty klášterní zahrady patří uzlová zahrada, jejíž plocha je pravidelně rozdělena kamennými cestami. Tím vznikly záhony, lemovány zimostrázem (Buxus sempervirens). Vnitřní plochy záhonů jsou osázeny léčivými rostlinami (např. šalvěj, levandule, tymián a yzop), které zde vytvářejí zajímavé ornamenty.

Orientální zahrada

Je obrazem krajiny, má rytmus, vyhýbá se symetrii. Kombinují se zde prvky, které spolu zdánlivě nesouvisí, ale přesto vytváří harmonický celek. Umělé kopce a kameny symbolizují hory, ke kterým neodmyslitelně patří také rostliny: pro orientální zahrady okolo klášterů typický – jinan dvoulaločný (Ginkgo biloba), dále metasekvoje čínské (Metasequoia glyptostroboides), borovice, ale také kvetoucí slivoně.

Bílá zahrada

Od okolí ji oddělují živé ploty z cypřišků (Chamaecyparis lawsoniana) a habrů (Carpinus betulus), které vytvářejí tmavězelené pozadí. Záhony jsou osázeny bíle kvetoucími keři – tavolníky (Spiraea x vanhouttei, Spiraea nipponica ‘Snowmound’), pustoryly (Philadelphus „Virginal“), kalinami (Viburnum rhytidophyllum), jeřábníky jeřábolistými (Sorbaria sorbifolia), hortenziemi latnatými (Hydrangea paniculata ‘Grandiflora’) a trojpukem význačným (Deutzia x magnifica).

Zahrada bludišť

V zahradě bludišť nás informační tabule poučí, že bludiště je spletitá síť cestiček, většinou s jednou, nebo více slepými větvemi, zatímco labyrint je spletitá síť cestiček bez slepých větví a smyček. V Ostré jsou k vidění bludiště hned tři. Nejmenší, o průměru 14,5 metrů je krétské (klasické) bludiště, keltské drnové bludiště je kruhové, v průměru má 20 metrů. Kostra bludiště je vytvořena z kamenů, v jejichž mezerách je vysázen yzop lékařský (Hyssopus officinalis). Cestičky jsou širší než u bludiště předchozího a lze jimi procházet oběma směry. Uprostřed bludiště je kůl pro upevnění májky, kolem níž se dříve tančily keltské tance. Při tvorbě třetího bludiště z vysokého živého plotu byl použit zerav (Thuja occidentalis ‘Brabant’). Tento typ bludiště je typický pro období přelomu 18. a 19. století, kdy sloužilo hlavně pro zábavu.

Arboretum

Arboretum Dagmar a Václava Havlových představuje nejen jedinečnou botanickou sbírku dřevin, ale má i svůj kulturní a historický význam. Připomíná nám i příštím generacím nejen dobu minulou a významné osobnosti, ale i okamžiky, které by – prostřednictvím symbolicky vysazených stromů – neměly být zapomenuty. Arboretum je místem setkání i rozsáhlou botanickou zahradou určenou k výzkumu i odpočinku. Svým významem přesahuje hranice České republiky. Posláním arboreta je nejen rozvíjet sbírku stromů, ale v širším slova smyslu šířit ideje poznání přírody a odpovědného přístupu ke krajině a ekosystému v srdci Evropy. Připojte se i vy.

Stálá výstava v zahradách Botanicus

Je nám potěšením, že vám na travnaté ploše v našich zahradách můžeme ukázat výběr těch nejzajímavějších fotografií, na kterých můžete vidět ženy a děti z nejrůznějších koutů světa.

Výstava fotografií na téma „Ženy a děti“ od známého anglického fotografa Gerarda Browna měla v loňském roce u našich návštěvníků velký úspěch. Rozhodli jsme se proto, že výstavu ponecháme ještě v roce letošním.

Gerard Brown se profesionálním fotografováním zabývá již téměř třicet let. Díky své profesi tak procestoval celý svět, kde se věnoval především fotografování krajiny a přirozeného prostředí, v němž žijí lidé po celém světě. Na vlastní oči viděl věci, které běžný turista neuvidí a měl to štěstí, že mohl pracovat na nejúžasnějších místech této planety.

O tom, že svět Botanicus je světem rostlin, je nejlepší přesvědčit se na vlastní oči, ale při návštěvě inspirativních zahrad nebudou určitě zahálet ani ostatní smysly návštěvníků.

CENTRUM ŘEMESEL

Centrum řemesel vzniklo myšlenkou ukázat nejen zapomenutá řemesla, ale i význam a podíl řady přírodních materiálů při výrobě běžných věcí, které nás v denním životě obklopují. Proto si zde kromě ukázek mohou návštěvníci vyzkoušet řemesla vlastníma rukama.

Centrum řemesel není replikou, ale kulisami, jimiž bychom rádi navodili dobovou atmosféru a pokusili se zasadit tradiční řemesla do určitého kontextu a přiblížit život našich předků. Nejen my, ale i tisíce návštěvníků cítí, že se tradice, respekt k řemeslu a rukodělné práci v dnešní přetechnizované době pomalu vytrácejí. Proto jsme vybudovali a rozvíjíme toto Centrum řemesel.

Můžete se také podívat na podrobnou mapu, včetně detailních informací na našich webových stránkách.

Více zde

V průběhu celé sezony si můžete vyzkoušet tradiční řemesla, například výrobu mýdla, ručního papíru, svíčky, provazu, můžete si u nás odrátovat kamínek, nebo vyrobit misku z keramiky. O víkendech se navíc k běžně otevřeným dílnám otevřou dílny košíkáře či kováře. Zavítejte také k lukostřelci a vyzkoušejte si, jak je těžké (nebo lehké) trefit cíl. Děti si navíc mohou vyzkoušet rýžovat zlato.

V celém areálu platí naše vlastní měna groš, kterou si můžete směnit v pokladně Centra řemesel.

Více zde

DIVADLO

Každou sobotu můžete v našem divadle shlédnout kejklířská, divadelní či hudební vystoupení. Vybrané soboty je doplňuje doprovodný program, při kterém se dozvíte například něco o levanduli, medu či jedlých květech.

První sobotu letošní sezóny se můžete těšit na svého oblíbeného komedianta a kejklíře Vojtu Vrtka, který vás nejen pobaví, ale také naučí něco ze svého kejklířského kumštu. Shlédněte jeho představení v našem divadle a nezapomeňte na kejklířskou dílnu v zahradách.
Začátky představení v 11:00 a ve 14:00 hodin.

8. května uvedeme letošní novinku Divadlo nejen pro děti. Eva Hrušková a Zdeněk Rohlíček vám zahrají hudební pohádku pro celou rodinu, při které diváci jen nesedí v hledišti, ale stávají se součástí představení. Pohádka Čert a Káča je plná písniček, humoru a krásných loutek.
Začátek představení ve 14:00 hodin.

Celý program pro letošní sezónu najdete na našich webových stránkách.

Více zde

Divadlo nejen pro děti

Sledujte aktuální program na našich sociálních sítích

HODOVNÍ SÍŇ

Ve velké hodovní síni v Historickém centru se občerstvíte nápoji a tradiční krmí připravovanou z čerstvých surovin v těsném sousedství našich ekologických zahrad. Můžete u nás ochutnat staročeské pokrmy vyrobené podle tradičních receptů. Atmosféra hodovní sítě stojí za to. Chystáme pro vás pokrmy čerstvé, a když budete znaveni procházkou zahradami, přijďte se sem občerstvit.

OBCHOD V OSTRÉ

Současně s otevřením Centra řemesel a bylinných zahrad otevírá i naše firemní prodejna v Ostré. Nachází se přímo naproti vstupu do Centra a kromě přírodní kosmetiky a potravinářských výrobků nabízí i sezónní produkci z ekologických zahrad. Můžete zde nasát jedinečnou atmosféru specifickou pro naše obchody a zakončit výlet voňavým a zdravým nákupem produktů Botanicus.

BOTANICUS PRODEJNA OSTRÁ
Ostrá 8
289 22  Lysá nad Labem

Pondělí     ZAVŘENO
Út – Pá     10:00 – 16:00 h.
So – Ne    10:00 – 17:00 h.

Více zde


Máte rádi naší přírodní kosmetiku a chcete se přijet podívat, kde celý příběh začíná? Od pondělí 24. dubna můžete k nákupu na našem e-shopu získat rodinnou vstupenku zdarma. Nakupte si na e-shopu a přijeďte k nám do Ostré.

Přejeme vám krásné jaro a těšíme se na vaši návštěvu.

botanicus-logo

Získejte slevu 150 Kč na první nákup.

Přihlaste se k odběru newsletteru Botanicus. Sleva platí na první nákup v e-shopu v minimální hodnotě 500 Kč. Nevztahuje se na dárkové vouchery.

 
Přihlášením souhlasíte se zasíláním obchodních sdělení a se zpracováním osobních údajů. Z odběru se lze kdykoliv odhlásit.